… Dr. D. U. Iveltje

Domenicus Urbanus Iveltje (D.U. voor de vrienden) is Ingenieur en Doctor in de Algehele Nietsdoenerij. Hij promoveerde op een proefschrift met als titel: “Automatisatie tot in het absurde, waar wachten we op?”, aan de welbekende universiteit van Nergenshuizen-aan-Zee, in Niemandsland. Promotor was de wereldbefaamde professor Leo Uilak. D.U. en Leo zijn sindsdien hechte vrienden en beiden internationaal veelgevraagde sprekers op congressen en andere prestigieuze evenementen.

Om het ver te schoppen in de Algehele Nietsdoenerij dient men niet alleen behoorlijk intelligent en verschrikkelijk lui te zijn. Men dient – onder meer – ook nog over een scherpe analytische geest te beschikken, én over een levendige creativiteit. Deze kwaliteiten zijn nodig om manieren te bedenken om het werk waar men niet onderuit kan met zo weinig mogelijk – en liefst zelfs geen – moeite aan te pakken. De technieken die men daarvoor kan gebruiken zijn velerlei, maar ze zijn uiteindelijk allemaal onder te brengen in enkele grote categorieën. Deze som ik hieronder even voor u op.

  • Het straal negeren van werk (soms erg moeilijk te realiseren).
  • De (weg)rationalisatie van werk.
  • De delegatie van werk.
  • De automatisatie van werk (mechanisatie, robotisatie, computerisatie, …).

U ziet dus duidelijk dat men als Algeheel Nietsdoener over behoorlijk wat intellectuele bagage én de nodige praktische vaardigheden dient te beschikken. De besten onder hen zijn meestal ook degenen die het minst de vruchten kunnen plukken van hun noeste arbeid, gezien het feit dat ze pioniers zijn, en dus alles zelf moeten doen.

Dr. Iveltje is op grond van zijn jarenlange scholing en de daaropvolgende ruime praktijkervaring de ideale persoon als u enige behoefte voelt om de dingen even in perspectief te zetten. Zelfs al gaat uw ambitie niet verder dan een kikvorsperspectief.

Dr. Iveltje staat bekend om zijn haarscherpe analyse van de zaken, neemt geen blad voor de mond, en is to the point, zelfs als er daar meerdere van zijn.

De doctor heeft in de loop der jaren een behoorlijke – en immer groeiende – aversie ontwikkeld voor zwamneuzen in het algemeen, en politici in het bijzonder. Hij trekt dan ook graag van leer tegen allerlei onzinnige maatregelen waarmee laatstgenoemden proberen de staatskas en hun zakken te vullen (meestal in omgekeerde volgorde).

D.U. is ook volstrekt niet politiek correct. Hij is niet alleen van mening dat politieke correctheid de hersenen verschrompelt, net als positief denken, maar ook dat de doorgedreven politiek van de kop in het zand steken een mens uiteindelijk alleen maar met rooie ogen achterlaat. En dat niet alleen van het zand dat in die ogen gekropen is.

U kunt het vanzelfsprekend oneens zijn met Dr. Iveltje. U heeft dan doorgaans ongelijk, en D.U. zal u dat met enig geduld proberen diets te maken. Hij is jammer genoeg niet zo’n geduldig mens met degenen die blijven volharden in de boosheid.

De doctor heeft buiten zijn passie voor exhaustief nietsdoen ook een brede interesse in onder meer wiskunde, fysica, neurologie, creativiteit, het menselijk geheugen, astronomie, talen, bier, wijn, onmogelijke figuren, architectuur, artificiële intelligentie, multimedia, beeldverwerking, natuur, earthships & cob, … enzoverder. “Een dag niets geleerd is een dag niet geleefd!” is niet voor niets zijn lijfspreuk.

Vanwege het adagio “Genius is 1 percent inspiration and 99 percent perspiration, which is why engineers sometimes smell really bad!” heeft Dr. Iveltje ook een hardnekkige voorkeur voor baden ontwikkeld. De doctor slaagt er zelfs bijna altijd in om bij onaangekondigd bezoek in bad te zitten. Hij is dan ook fervent voorstander van goede afspraken.